Om meg

      Vakre-hager drives av Inger Hilde Jørgensen.

  •    Utdannet gartner ved Gjennestad gartnerskole
  •    Blomsterdekoratør ved Norges Grønne Fagskole Vea
  •    Park og Hage Fagtekniker ved Norges Grønne fagskole Vea (2016)
  •    Medlem av norske hagedesignere


     Er ansatt som gartner i Sarpsborg kommune.

   

 

    Jeg kan hjelpe deg med dette:


  Hageplan

  En ønskeplan eller plan over eksisterende hage.

  -Drømmehage?-


  Planteplan

  Plan over hvilke planter som skal plasseres hvor og antall.

  -Rett plante på riktig sted-


  Skjødselsplan

  Hvordan ta vare på hagens uteområder.

  -Hva skal gjøres når og hvordan-